skip to Main Content

05.04.2019 – Poznań

Dziękujemy za udział w szkoleniu oraz za 120% frekwencji. Niezmiernie miło było nam się z Państwem spotkać i porozmawiać.

Back To Top